Search
  • mari nymoen

Talentfull og banal

Kun en liten del av universet er uvanlig tykk til å være en norsk diktsamling.

Foto: Renate Espe Aase/Vigmostad&Bjørke

Hele 113 sider teller den. Den er delt inn i fire deler, titulert «Sorgpunkt», «Nokturner», «Bak fotografiet» og «Vann-navn». To epigrafer er den utstyrt med, av de norske forfatterne Hans Børli og Kristin Berget – denne siste er i sin helhet slik: «Visst er det veldig farlig å ha et navn». Inne i diktsamlingen nevnes forfatterne Paul Celan, Simone de Beauvoir, Jan Erik Vold, Thomas Tranströmer og Johan Jönson, i tillegg til maleren Pollock, musikeren Chopin og regissøren Chaplin.

Diktene selv spenner fra prosalyriske stykker som strekker seg over trekvart side, til énsetningsdikt. Mye av tykkelsen på boka må tilskrives det høye antallet blanksider, nesten en fjerdedel av boksidene er rett og slett tomme, som om man har tenkt at leseren trenger en pause mellom diktene; som grep virker dette litt påtatt, som om dikteren mener at diktene hans er så gode at de trenger uvanlig mye luft rundt seg for å komme til sin rett. Riktig så gode er de nok ikke. Elstad er et lysende talent, og Kun en liten del av universet er en oppløftende diktdebut. Men den har også store svakheter.

Det er en allsidig diktsamling, variert i både form og innhold, med er stort antall tilbakevendende temaer, forskjellen på menn og kvinner, årstider, oppvekst, hva er et navn, for å nevne noen mulige, og særlig lyset, hva det er, hva vi ser ved det. Det ville ikke overraske meg om Elstad har holdt på med diktene i denne boka i mange år, at de er samlet opp gjennom lengre tid, egentlig skrevet av flere ulike forfattere, Elstad 19 år, Elstad 22 år, Elstad 24 år, og så videre, og jeg liker det ekspansive, jeg liker viljen til å strekke seg, prøve ut, teste, jeg liker det prosessuelle i diktene, og jeg kan godt like det som bare er halvveis vellykket, det som ikke kom helt i mål – men jeg klarer ikke å like det når det er direkte dårlig.

For frie hender?

Mest pinlig blir det når forfatteren prøver seg som vismann. Det blir enten banalt eller oppblåst eller, på det verste, begge deler. På side 82 finner vi for eksempel følgende linjer:

oppdragelse = å stimulere utviklingen av noen kognitive

egenskaper til fordel for andre

Pretensiøst og platt på en gang; det er dessverre heller ikke en enestående glipp, det er mange slike gymnasiale setninger og dikt som har fått slippe gjennom kvalitetskontrollen. På side 78 finner vi for eksempel dette: «de dominerende karakterene i det sosialdemokratiske systemet dominerer ikke menneskene / direkte de dominerer systemet» – det er vanskelig å se på dette som noe annet enn et forsøk på å være fiks. Flere eksempler kunne gis, men jeg lar det være med det.

Jeg mistenker at diktdebutantforlaget Vigmostad & Bjørke har gitt diktdebutantforfatter Paal Maage Elstad for frie hender, og om den mistanken er riktig har de gjort ham en bjørnetjeneste. Et sterkt talent trenger en sterk redaktør å bryne seg mot. Det gode i denne boken er virkelig godt, men det dårlige er også virkelig dårlig. En streng og konsekvent redigering ville latt de gode diktene stå frem med den kraften de faktisk har, i stedet for å pumpes opp med kunstig åndedrett i form av å være omgitt av tomme ark.

Stoler på språket

Men alt i alt er dette som sagt en oppløftende debut. Der hvor Paal Maage Elstad stoler på språket og ikke tar i bruk pompøse fakter eller stabler klangfulle adjektiver oppå hverandre, finnes det en glød i de beste tekstene. Og plutselig dukker det opp befriende glimt av humor, som for eksempel i dette diktet fra side 70:

Det treet

skylder meg en tjeneste

Jeg stoppet opp og

beundret det en kveld

I andre dikt, som dette fra side 38 i boka, som skal få stå som siste ord i denne anmeldelsen, viser Paal Maage Elstad at han er i besittelse av et udiskutabelt lyrisk talent:

Og hver dag den samme natten.

Og et helt nytt hode.

Og hver natt den første blå stripen

på himmelen. Morgenen kommer

som et spyd i blått gull.

Og hodet skjelver.

Av Ola Jostein Jørgensen

Paal Maage Elstad

Kun en liten del av universet

Vigmostad&Bjørke

Dikt

Kr 279,-

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Annonser:

  • Facebook B&W
  • Black Instagram Icon
  • Twitter B&W

Littkritikk.no er støttet av: