Search
  • mari nymoen

Littkritikk.no lanseres 1. september

Her kommer anmeldelser av bøkene til høstens norske skjønnlittære forfatterdebutanter, samt andre- og tredjeboksforfattere.

De siste månedene er det blitt satt søkelys på at litteraturkritikken i norske aviser er under sterkt press. Både VG og Stavanger Aftenblad har kuttet ned på antall anmeldelser. Vi ser en tendens til at unge og uetablerte forfattere har vanskeligere for å bli omtalt og få sine bøker vurdert. I VG har kuttene ført til at det nå hovedsaklig anmeldes bøker av allerede kjente forfattere.

Hvem lider av at mediene kutter ned på offentlig litteraturkritikk? Kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjer, sa til nrk.no 03.03.2015 at nedskjæringene ”rammer den smale litteraturen, debutantene, litteratur for barn og unge og poesi." Kritikerlaget mente også at debutantene blir nedprioritert i et radiointervju med NRK Kulturnytt 02.03.2015.

På dagbladet.no 22. oktober 2014 sier tidligere direktør i Fritt Ord, Erik Rudeng, at “det er et stort tap for offentlig debatt i Norge” at VG og andre medier kutter i bokanmeldelsene. Han mener at det “på sikt vil gå ut over norsk litteratur”. “Fordi det er avgjørende at forfatterne får bøkene sine anmeldt og omtalt. Det er generelt sett viktig med tilbakemelding på kunst i Norge. Når vi kutter i anmeldelser, skaper vi en fattigere offentlig diskurs her til lands”.

I kronikken “Hvem må jeg ligge med for å bli anmeldt” i Morgenbladet forteller forfatter Hilde Susan Jægtnes om sin frustrasjon. Hun har utgitt to bøker, men aldri blitt anmeldt.

Hun skriver blant annet: “Anmeldelsen er forfatterens fremste markedsføringskanal – den eneste legitime produktgodkjenning, med mulig unntak av rosende uttalelser fra kjendiser. (...) Hvorfor skriver forfatteren? For å delta, for å teste ut ideer på resten av verden, for å kunne se gjenklangen av egne tanker i andres bevissthet og fremprovosere nye tanker hos andre. Forfatteren skriver for å være en pådriver av menneskesinnets evolusjon. Men for at en forfatter i det hele tatt skal kunne delta i det offentlige ordskifte, må noen andre enn de selv sette i gang fødselen av en taleberettiget meningshaver. Denne fødselen kan skje gjennom en anmeldelse (...) Spørsmålet om salgstall blir i denne sammenheng uvesentlig. Her er det ikke snakk om et ønske om å bli «sett» – her er det snakk om å i det hele tatt eksistere.”

Vi ønsker at forfattere skal eksistere. Spesielt viktig er det for et helt ferskt forfatterskap å bli løftet frem i offentligheten gjennom kritikk og vurdering. Derfor har vi etablert nettstedet littkritikk.no for å sørge for at alle norske skjønnlitterære debutanter for voksne, samt andre- og tredjeboksforfattere for voksne blir anmeldt. Bøkene skal bli lest, analysert og omtalt med respekt og kritisk blikk.

Vi tror store deler av den offentlige samtalen om hva som er god litteratur vil flyttes til nettet. I motsetning til papiravisene, som har redaksjonell "kontroll", kan nettet romme alt. Littkritikk.no har som mål å bli førstevalget for en leser som vil finne god og seriøs kritikk, med en tydelig redaksjonell profil.

Littkritikk.no skal bruke kritikere med høy faglig kompetanse og erfaring, som evner å lese forfatterskap over tid og jobbe med litteratur som sitt hovedvirke. Vi ønsker å ha et bredt spekter av anmelderstemmer, og ha et bredt nedslagsfelt.

Det er viktig at nye bøker blir analysert og vurdert og får en mottagelse i offentligheten. Dette også fordi de fleste skjønnlitterære utgivelser i Norge mottar offentlig støtte, enten i form av innkjøp til bibliotekene eller via Kulturrådets stipendordninger. Vi synes det er problematisk at kunst støttet av det offentlige i mange tilfeller ikke lenger blir omtalt og vurdert. Når avisene ikke ser det som sin oppgave å utføre dette arbeidet, trenger vi andre arenaer for kritisk vurdering av ny norsk litteratur.

Vi lanserer littkritikk.no 1. september. Velkommen som leser!

Vennlig hilsen

Brynjulf Jung Tjønn, Mari Nymoen og Gabriel Michael Vosgraff Moro

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Annonser:

  • Facebook B&W
  • Black Instagram Icon
  • Twitter B&W

Littkritikk.no er støttet av: